TabTopbar

3/3/66 ค่ายวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2565

10 มี.ค. 2566
176 times
? วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 09.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายวงโยธวาธิต ประจำปีการศึกษา 2565 โดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ระดับประถมศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา จัดขึ้นระหว่าง ⏰ วันที่ 3 – 10 มีนาคม 2566 (8 วัน) จำนวนนักเรียน 38 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ความสามารถของนักเรียนเก่าและฝึกฝนนักเรียนใหม่ ให้รู้จักการอยู่รวมกันในหมู่คณะ มีความรักความสามัคคี และรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเล่นดนตรี ประเภทของเครื่องดนตรีในการฝึกซ้อม แบ่งออกเป็น
? 1. เครื่องเป่าลมทองเหลือง Brass
? 2. เครื่องเป่าลมไม้ Woodwind
? 3. เครื่องกระทบ Percussion
? โดยมีครูที่ปรึกษา มาสเตอร์เอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์
? ณ ห้องประชุมบ้านสวนยอแซฟ
 
3 3 66 1
 
3 3 66 2
 
3 3 66 3
 
3 3 66 4
 
3 3 66 5
 
3 3 66 6
Rate this item
(0 votes)