TabTopbar

8/3/66 ประชุมรอยต่ออนุบาล 3 กับประถมศึกษาปีที่ 1

10 มี.ค. 2566
101 times

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 ? "ประชุมรอยต่ออนุบาล 3 กับประถมศึกษาปีที่ 1" ? วันนี้คุณครูระดับอนุบาล 3 และครูระดับชั้น ป.1 ทุกแผนกร่วมมือร่วมใจกัน พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับเด็กๆ ที่จะขึ้นเรียนในระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ทางแผนกอนุบาล ขอขอบพระคุณ สำหรับการร่วมมือกันในการวางแผน เพื่อลูกๆ ยอแซฟของเราในครั้งนี้ ขอบพระคุณค่ะ

8 3 66 1

8 3 66 2

8 3 66 3

8 3 66 4

8 3 66 5

Rate this item
(0 votes)