TabTopbar

8/3/66 คณะครูระดับประถมศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมนมกล่องให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

10 มี.ค. 2566
135 times
? วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะครูระดับประถมศึกษาร่วมแรงร่วมใจกันจัดเตรียมนมกล่องให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ซึ่งจะแจกให้กับนักเรียน ⏰ ในวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 ติดต่อรับได้ดังนี้
? ป.1 – 6 (ชาย) ? รับที่ห้องประชุมหน้าลิฟต์
? ป.1 – 6 (JS) ? รับข้างห้องมาตรฐาน
Rate this item
(0 votes)