TabTopbar

28/3/66 คณะครูจัดเตรียมเวทีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

08 มิ.ย. 2566
58 times
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 ? คณะครูจัดเตรียม ⚡ “เวทีแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6” ⚡
ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ? ? ? ? ณ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์
28 3 66 1

 

Rate this item
(0 votes)