TabTopbar

17/8/66 โครงการอบรมคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ ในหัวข้อ การอบรม O : Obedience ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6

12 ก.ย. 2566
28 times
? วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ⏰ (เวลา 08.00-08.30 น.) ฝ่ายจิตตาภิบาลดำเนินการจัดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 - 6 เข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมตามแบบนักบุญยอแซฟ ในหัวข้อ การอบรม O : Obedience หมายถึง ความนอบน้อมเชื่อฟัง ? โดยได้รับเกียรติจาก บราเดอร์กรณัฐ ผิวเกลี้ยง สามณรใหญ่วิทยาลัยแสงธรรม ให้การอบรมและแบ่งปันกับนักเรียน ? ณ ห้องประชุมทางเชื่อม อาคารยอห์น 23
? "ขอท่านนักบุญยอแซฟเป็นพลังให้นักเรียนดำเนินชีวิตในแนวทางที่เปี่ยมด้วยความดี ความยุติธรรมตลอดไปด้วยเทอญ" ?
 
17 8 66 1
 
17 8 66 2
 
17 8 66 3
 
17 8 66 4
Rate this item
(0 votes)