TabTopbar

17/8/66 ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะครูผู้ประสานงานวิชาการสัญจรทุกระดับชั้น

12 ก.ย. 2566
114 times

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 07.50 น.) มิสอมรินทร์ แดงดอนไพร ผู้รับผิดชอบโครงการวิชาการสัญจร Study Tour Project ประชุมเตรียมความพร้อมกับคณะครูผู้ประสานงานวิชาการสัญจรทุกระดับชั้นก่อนที่จะนำนักเรียนออกไปร่วมกิจกรรมในวันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ภายใต้สโลแกน "สัญจรอย่างมีความสุขสนุกกับการเรียนรู้"

17 8 66 1

17 8 66 2

17 8 66 3

Rate this item
(0 votes)