TabTopbar

18/8/66 รับมอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน 25,000 บาท

12 ก.ย. 2566
117 times
? วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 09.00 น.) ตัวแทนจากสำนักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์) ได้รับมอบเงินสนับสนุนจากการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน 25,000 บาท โดยคุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แผนกชาย เป็นผู้มอบ
? "เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ" (มัทธิว 25:35) ?.
 
18 8 66 1
 
Rate this item
(0 votes)