TabTopbar

15/8/66 บรรยากาศการเรียน สัปดาห์ที่ 3 ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 – 3

12 ก.ย. 2566
51 times
? วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ⏰ (เวลา 08.00-16.30 น.) บรรยากาศการเรียน สัปดาห์ที่ 3 ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปี 1 – 3
? ณ ค่ายทองฑีฆายุ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครปฐม
 
51 8 66 1
 
51 8 66 2
 
51 8 66 3
 
51 8 66 4
Rate this item
(0 votes)