TabTopbar

25/8/66 ประชุมผู้ประสานงานจัดทำวารสารซ่อนกลิ่น ปีการศึกษา 2566 ของทุกฝ่าย ทุกแผนก

12 ก.ย. 2566
128 times
? วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566 (เวลา 16.00 น.) ดร.สายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ ประชุมผู้ประสานงานจัดทำวารสารซ่อนกลิ่น ปีการศึกษา 2566 ของทุกฝ่าย ทุกแผนก เตรียมรายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน เบื้องต้น จากฝ่ายของตนเอง หากมีแนวคิดใหม่ๆ ในการนำเสนอคอลัมน์งานของตนเอง สามารถนำมาพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมได้ โดย
? ปกหน้า โอกาสพระคารดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล
? ปกหลัง TQA เน้นการออกแบบแนวโทนสีแดง ปฏิทินและแนวทางปฏิบัติ เพื่อการมอบหมายงาน การส่งงาน ? ณ ห้องประชุมฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ อาคารยอแซฟ
 
25 8 66 1
 
25 8 66 2
 
25 8 66 3
 
25 8 66 4
 
 
Rate this item
(0 votes)