TabTopbar

27/9/66 ดูสถานที่เตรียมงานคอนเสิร์ตการกุศล "แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม"

16 พ.ย. 2566
275 times
วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 ⏰ (เวลา 10.30 น.) คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คุณพ่ออนุศักดิ์ กิจบำรุง รองผู้จัดการ/แผนกหญิง พร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และพนักงาน กลุ่มแรก งานปฏิคม ทีมต้อนรับ พนักงานไปช่วยขนย้ายน้ำดื่ม เข้าดูสถานที่เตรียมงานคอนเสิร์ตการกุศล "แด่...ทุกช่วงเวลาที่สวยงาม" โอกาส พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ครบรอบ 50 ปี การอภิเษกเป็นพระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ ครบรอบ 40 ปี การได้รับตำแหน่งพระคาร์ดินัล ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2023
? ณ อาคารมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 
27 9 66 1
 
27 9 66 2
 
27 9 66 3
 
27 9 66 4
Rate this item
(0 votes)