TabTopbar

บรรยากาศพิธี "สามพรานร้อยดวงใจจุดเทียนถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9"

18 พ.ย. 2559
2460 times


    โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยคุณ
ครู และตัวแทนนักเรียนจากทุกแผนก เข้าร่วมพิธี  "สามพรานร้อยดวงใจจุดเทียนถวายอาลัยแด่ในหลวง ร.9" เมื่อ
วันจันทร์ ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559


   โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้นโดย ที่ว่าการอำเภอสามพราน จ.นครหฐม ร่วมกับ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม
เพื่อถวายความอาลัย และแสดงความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดย พระคุณ
เจ้าเทพศาสนาภิบาล เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง และคุณอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประ
ธานในพิธีจุดเทียนถวายอาลัย พร้อมด้วย พลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา รักษาการแทนที่ปรึกษา (สบ 10), พลตำ
รวจโท วีระพงษ์ ชื่นภักดี รักษาการแทนผู้ช่วยผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติ, พลตำรวจตรี สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น
รักษาการแทนผู้บังคับบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 7 และพันตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง รักษาการแทนผู้บังคับบัญชา
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีและากรสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี นำเหล่าข้าราชการ ประชาชน และนักเรียนในอำเภอสามพราน พร้อมใจเข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนกว่า
25,000 คน ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม


   ภายในพิธี มีการจุดเทียนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามา
ธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร จากนั้นเป็นการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี 3 รอบยืนสงบ
นิ่งเป็นเวลา 89 วินาที ซึ่งเป็นการถวายความจงรักภักดี และเป็นสัญญาณของพสกนิกรชาวไทยที่จะดำเนินรอยตาม
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13


Rate this item
(0 votes)