Print this page

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2559

16 ธ.ค. 2559
28691 times

 

   วันศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559  ผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคต สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ปีการศึกษา 2559 โดย บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีฯ สวมพวงมาลัยที่พระกร และถวายความเคารพ พระบรมรูปสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีตัวแทนลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือวางพวงมาลา เพื่อถวายราชสดุดีสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า จากนั้นเป็นการถวายราชสดุดี ด้วยบทเพลงราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทรงจัดตั้งกองเสือป่า และทรงเป็นพระบิดาแห่งลูกเสือไทย (ประเทศลำดับที่ 3 ของโลก ที่นำกิจการลูกเสือมาก่อกำเนิดในประเทศ) ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีพระราชประสงค์จะฝึกฝนให้เยาวชนได้มีความสามัคคี มานะ อดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นผู้ช่วยรบได้ในยามคับขัน และได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า "เสียชีพ อย่าเสียสัตย์"

   หลังจากพิธีถวายราชสดุดีฯ เสร็จสิ้น บาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย ผู้กำกับลูกเสือ และรองผู้กำกับลูกเสือ ให้เกียรติประดับเครื่องหมายสายยงยศแก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) ที่สามารถสอบได้วิชาเอกหรือสอบได้เครื่องหมายลูกเสือโลก และสอบได้วิชาพิเศษตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จากนั้นลูกเสือ เนตรนารี ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมพัฒนาสถานที่สาธารณะของชุมชนและบริเวณใกล้เคียง เช่น ทางเดินในโรงเรียน ทางเดินหน้าโรงเรียน ลานแสดงช้างและฟาร์มจระเข้ ซอยศรีเสถียร(ซอยหมอศรี) และบริเวณหน้าบ้านพักผู้สูงอายุคามิลเลียน โซเชียล เซนเตอร์ สามพราน โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมความประพฤติที่ดีงาม ตามพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
 "ข้าไม่ต้องการ ตำราเรียนที่เดินได้ ที่ข้าอยากได้นั้น คือ เยาวชนที่เป็นสุภาพบุรุษ ซื่อสัตย์ สุจริต มีอุปนิสัย ใจคอดี"

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ชมรูปภาพทั้งหมด ได้ที่ :
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1792810674292421


Rate this item
(0 votes)

Latest from