TabTopbar

ประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา EDBA

16 ธ.ค. 2559
1699 times

 

   วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหาร โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุมวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษา EDBA ซึ่งเป็นมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษารอบ 4 ระดับพื้นฐาน (สพฐ.15+2 และสมศ.รอบ 4) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมหอโต แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07


Rate this item
(0 votes)