TabTopbar

ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

18 ม.ค. 2560
844 times

00


  โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา แผนกสามัญชาย แผนกสามัญหญิง และแผนก English Programme พร้อมทั้ง คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และนักเรียนทุกระดับชั้น จากทุกแผนก ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ ที่ 9 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 ณ แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 90 รูป จากวัดในเขตตำบลต่างๆ ดังนี้
- เขตตำบลยายชา ได้แก่ วัดสรรเพชร วัดเดชา และวัดบางช้างเหนือ
- เขตตำบลท่าข้าม ได้แก่ วัดท่าข้าม วัดเทียนดัด วัดคลองอ้อมใหญ่ และวัดอ้อมใหญ่
- เขตตำบลไร่ขิง ได้แก่ วัดไร่ขิง วัดท่าพูด และวัดดอนหวาย

  ทั้งนี้ กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นับเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการรวมพลังแห่งความภักดี" ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้จัดกิจกรรม เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยประกอบไปด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ การทำความดีด้วยกาย เช่น ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ อ่านหนังสือให้คนพิการ บำเพ็ญประโยชน์ทั่วไป, การทำความดีด้วยวาจา เช่น การปฏิญาณตน การขับร้องบทเพลงสรรเสริญพระบารมี และการทำความดีด้วยใจ เช่น การร่วมกิจกรรมอธิษฐาน ทำสมาธิ ภาวนา เป็นต้น นอกจากจะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนัก และปลูกฝังให้เยาวชน ได้น้อมนำ คำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาใช้ เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดียิ่งขึ้นไป

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ชมรูปภาพทั้งหมด ได้ที่:

https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1801970833376405
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1802003796706442
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1802029173370571
Rate this item
(0 votes)