Print this page

ประชุมชี้แจงทุนการศึกษาแก่นักเรียนผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560

18 ม.ค. 2560
1659 times


  วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ทำการแทนผู้รับในอนุญาต / ผู้จัดการ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ ฝ่ายวิชาการ แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียด และเงื่อนไขการรับทุนการศึกษา ของนักเรียนผลการเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมหอโต แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

Rate this item
(0 votes)

Latest from