TabTopbar

มอบของขวัญสนับสนุน งานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ปีพุทธศักราช 2559

27 ม.ค. 2560
1618 times

   วันจันทร์ ที่ 19 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมสร้างความตระหนัก และสร้างเสริมสังคมที่มีความทัดเทียม เป็นธรรม ด้วยการสนับสนุนการจัดงาน "วันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ปีพุทธศักราช 2559" ภายใต้หัวข้อ "คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากล ตามแนวทางขององค์สหประชาชาติ โดยองค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 เดือน ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และได้รับเกียรติจาก คุณสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธี

   โดย มิสกัญญาลักษณ์ อภิรักษ์ธาธาร ตัวแทนฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ มอบของสนับสนุน ของขวัญ ของรางวัล ในการจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดนครปฐม ปีพุทธศักราช 2559 ภายในงาน มีคนพิการ ครอบครัวผู้ดูแลคนพิการ องค์กรด้านคนพิการ อาสาสมัคร สถานศึกษา เครื่อข่ายหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ณ ห้องสวัสดี โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม

01

02

03

04

05

06

Rate this item
(0 votes)