TabTopbar

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559

10 เม.ย. 2560
1117 times

 

   วันพฤหัสบดี ที่ 9 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงธีรพล กอบวิทยากุล ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคารสันตะมารีย์ แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Rate this item
(0 votes)