TabTopbar

Joseph Day ถวายความเคารพ นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

10 เม.ย. 2560
2831 times

 

   วันจันทร์ ที่ 20 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดกิจกรรม Joseph Day ถวายความเคารพนักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงไชโย กิจสกุล อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ เป็นประธานในวจนพิธีกรรม จากนั้นเป็นการถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปนักบุญยอแซฟ และในช่วงพัก มีการแจกไอศกรีม และขนมปัง สำหรับคณะกรรมการบริหาร คณะครู และนักเรียนทุกคน ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

6

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Rate this item
(0 votes)