TabTopbar

แจกสมุดพก - จำหน่ายหนังสือ เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน

10 เม.ย. 2560
3370 times

 

   วันเสาร์ ที่ 25 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ แจกสมุดพกแก่นักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยคุณครูประจำชั้นจะชี้แจงผลการเรียน (สมุดพก) ให้แก่ผู้ปกครองโดยตรง และยังมีการจำหน่ายหนังสือ เครื่องแบบนักเรียน ทั้งชุดนักเรียน ชุดลูกเสือ ชุดลูกเสือ เนตรนารี รวมไปถึงอุปกรณ์การเรียนต่างๆ ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส และอาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ที่ 23 แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

ชมภาพทั้งหมด ได้ที่ :
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1851262138447274

Rate this item
(0 votes)