TabTopbar

Joseph Day Camp โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน

10 เม.ย. 2560
2413 times

 

   วันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดโครงการ Joseph Day Camp โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน เป็นโครงการค่ายภาษาอังกฤษ ในระยะเวลา 1 วัน เปิดโอกาสสำหรับเยาวชนอายุ 6 - 10 ปี (โครงการเพื่อชุมชน รับเฉพาะบุคคลภายนอก) สมกับเอกลักษณ์ของโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ คือ "เป็นโรงเรียนคาทอลิกที่ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีและเด่นด้านภาษาอังกฤษ" ซึ่งใน Joseph Day Camp ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี้ Science English, Math English (Geomatry), Art, Cooking (Sandwich Corner) และ Music Class เป็นการสร้างสถานการณ์ให้เยาวชนได้กล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยตรง เพื่อการศึกษาวิชาต่างๆ ทั้งวิชาการ ดนตรี ศิลปะ อันนำไปสู่การสร้างเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ เป็นการสร้างรากฐานที่ดีในอนาคต

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

27

 

ชมภาพทั้งหมด ได้ที่ :
https://www.facebook.com/pg/jsupatham/photos/?tab=album&album_id=1851296701777151

Rate this item
(0 votes)