TabTopbar

ต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ คุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2560

10 มิ.ย. 2560
1241 times

 

   วันศุกร์ ที่ 26 เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดให้มีการประชุมเพื่อต้อนรับคณะผู้บริหารใหม่ บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์, ซิสเตอร์สุปาณี สุขถาวร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน และงบประมาณ, และเซอร์ไอด้า กล้าณรงค์การ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ แผนกสามัญหญิง โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จากนั้นเป็นพิธีต้อนรับคุณครูใหม่ ปีการศึกษา 2560 มีการแนะนำตัวเพื่อทำความรู้จัก และมอบรับดอกไม้จากคุณครูทุกคน นับเป็นการต้อนรับเข้าสู่รั้วยอแซฟฯ อย่างอบอุ่น โดยบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล แด่คุณครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย (ไม่สาย ไม่ลา ไม่ขาด) ปีการศึกษา 2559 และเป็นการประชุมครูจากทุกแผนก ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีการชี้แจงนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุม อาคารนักบุญ สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rate this item
(0 votes)