TabTopbar

วันสิ่งแวดล้อมโลก "JS รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก"

10 มิ.ย. 2560
1097 times

 

   วันจันทร์ ที่ 5 เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดให้มีโครงการ JS รักษ์สิ่งแวดล้อม รักษ์โลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ การเข้าร่วมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และสอดรับกับการประเมิน ISO 14001:2015 โดยมีบาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เชิญชวนให้คุณครูและนักเรียนช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ยั่งยืน

   ภายในกิจกรรมมีการมอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปี 6 จัดโดยโครงการ Move World Together เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการแสดงขับร้องบทเพลง "ความฝันอันสูงสุด" และ "Set Fire to the Rain" รวมไปถึงมีการให้ความรู้ "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

   จากนั้น บาทหลวงอิทธิพล ศรีรัตนะ คณะผู้บริหาร และนักเรียนร่วมปลูก "ต้นรวงผึ้ง" พรรณไม้ประจำ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 บริเวณริมทางเข้าโรงเรียน ประตู 3 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12


Rate this item
(0 votes)