TabTopbar

กิจกรรมคริสต์มาส "JS รักกันร่วมใจสามัคคี ราตรีนี้มียีน / ยีนส์ ปีการศึกษา 2560"

05 ม.ค. 2561
606 times

โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดให้มีกิจกรรมคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ สำหรับบุคลากรในโรงเรียน เพื่อสร้างเสริมสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากร และยังเป็นการผ่อนคลายจากภาระงานจากปีที่ผ่านมา ภายในงานมีการอวยพระจากคณะบาทหลวง มาเซอร์ และซิสเตอร์ มีการรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน และของรางวัลมากมายสำหรับผู้โชคดี 
   โดยในวันศุกร์ที่ 22 เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2560 เป็นงานปีใหม่สำหรับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ มีการกำหนด Theme ของงาน คือ "JS รักกันร่วมใจสามัคคี ราตรีนี้มียีน / ยีนส์ ปีการศึกษา 2560" โดยผู้ร่วมงานจะแต่งกายด้วยสีขาวเป็นหลัก เพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีการมอบเงินรางวัลบุคลากร การร่วมรับประทานอาหาร ไปพร้อมๆกันกับกิจกรรมเกม Bingo แจกของรางวัลจากคณะกรรการบริหารโรงเรียน และรับเครื่องใช้ไฟฟ้าจากสมาคมผู้ปกครอง จัดขึ้น ณ ลายเอนกประสงค์ อาคารฟรังซิส แผนกสามัญชาย
   ทั้งนี้ งานเลี้ยงดังกล่าว โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้จัดขึ้นอย่างเป็นประเพณีในทุกๆปี ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และลดช่องว่างระหว่างบุคลากรในโรงเรียน นับเป็นการสร้างเสริมศักยภาพการทำงานในทางหนึ่ง

IMG 9426IMG 9443

IMG 9447

IMG 9450

IMG 9471

IMG 9476

IMG 9431

IMG 9486

IMG 9518


Rate this item
(0 votes)