TabTopbar

"กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและโครงการ JS Green School"

12 มิ.ย. 2561
611 times

วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมโลก โดยให้ความรู้แก่นักเรียน พร้อมทั้งมีการเดินขบวนเพื่อให้ความรู้และได้เห็นความสำคัญ ในการลดใช้พลังงาน

 DSC 2051

DSC 2050

IMG 7739

IMG 7718

IMG 7723

IMG 7755

DSC 2066

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rate this item
(0 votes)