TabTopbar

กิจกรรม"ไหว้ครู"ระดับมัธยม

26 มิ.ย. 2561
502 times

   วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 บาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิริ ผู้ช่วยผู้จัดการดูแลฝ่ายกิจการนักเรียน ให้เกียรติเป็นประธานเสกหนังสือ ร่วมกับ คณะผู้บริหาร คณะครู ในงาน "พิธีไหว้ครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6" เป็นพิธีกรรมที่เป็นประเพณีของไทยที่นิยมปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณ แสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของครู การประกวดจัดพานไหว้ครู และพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4" เพื่อต้อนรับเข้าสู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

IMG 9723

IMG 9780

DSC 8759

IMG 9802

DEW 3368

DEW 3385

DSC 2255

IMG 8810

IMG 8786

IMG 8848

IMG 8856

IMG 8865

 

 

 

 

Rate this item
(1 Vote)