Print this page

"กิจกรรมวิชาการสัญจร ม.3"

23 ส.ค. 2561
983 times

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถ้ำรงค์ เพชรบุรี

1

2

3

4

5

6

 

7

8

10

9

11

 

Rate this item
(0 votes)

Latest from