TabTopbar

26-27 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ร.ด./2561 (เขาชนไก่)

04 ก.พ. 2562
1599 times

     วันที่ 26 และ 27 มกราคม 2562 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 - 3 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ปลูกฝังความสามัคคี และเรียนรู้ถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Rate this item
(0 votes)