TabTopbar

30/1/62 ค่าย STEM Day Camp ครั้งที่ 1/2561

05 ก.พ. 2562
922 times

     วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับ imagineerin จัดค่าย STEM Day Camp ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จริง และฝึกทักษะการใช้ชีวิตในการทำงาน การแก้ปัญหาร่วมกัน สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากการใช้หุ่นยนต์ในการแก้ปัญหาต่างๆ โดยมี มาสเตอร์สมยศ อัมเรศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ แผนกสามัญชาย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการเข้าค่าย ณ ห้องประชุมทางเชื่อมอาคารนักบุญยอห์นที่ 23

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Rate this item
(0 votes)