Print this page

2-3/2/62 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

06 ก.พ. 2562
509 times

     วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม มาตรวจเยี่ยมสนามสอบ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต (O-NET) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สนามสอบโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Rate this item
(0 votes)

Latest from