TabTopbar

31/5/62 พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

03 มิ.ย. 2562
451 times

     วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ จัดวจนพิธีกรรม พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บาทหลวงสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผู้บริหาร วางพานพุ่ม ประธานในพิธี วางพานพุ่ม เปิดกรวย ถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานเอนกประสงค์อาคาร นักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์

2

3

4

5

6

7

8

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Rate this item
(0 votes)