TabTopbar

6/8/62 กิจกรรม (CSR) “ค่ายรักการอ่าน”

06 ส.ค. 2562
890 times

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 – 16.00 น. มิสสายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ และดูแลแผนการเรียน Joseph Gifted นำคณะวิทยากรจัดกิจกรรม (CSR) “ค่ายรักการอ่าน” เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมรักการอ่านให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 200 คน ณ โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม (ราชประชานุกูล) อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

Rate this item
(1 Vote)