TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ป.3

07 ส.ค. 2562
864 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ องค์พระปฐมเจดีย์ และอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

 

Rate this item
(0 votes)