TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ม.3

07 ส.ค. 2562
973 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนถ้ำรงค์ เพรชบุรี

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Rate this item
(0 votes)