TabTopbar

7/8/62 Study Tour Project ม.5

07 ส.ค. 2562
538 times

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Study Tour Project เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน และส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยในท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี

15

1

2

3

4

5

7

9

10

11

12

14

 

Rate this item
(0 votes)