TabTopbar

30/10/62 ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ

30 ต.ค. 2562
170 times

วันพุธที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะคุณครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน ร่วมใจกันสวดภาวนา ถวายเกียรติแด่พระแม่มารีย์ "ทั่วโลกพร้อมเพรียงไม่สิ้นเสียงสายประคำ" ในเดือนตุลาคม จำนวนผู้เข้าร่วมสวด 90 คน ณ บ้านสวนยอแซฟ

01

02

03

04

05

Rate this item
(0 votes)