TabTopbar

30-31/10/62 ก้าวแรกของความสำเร็จ เริ่มจากสุขภาพที่ดี

31 ต.ค. 2562
178 times

วันที่ 30 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ร่วมกับ ทีมส่งเสริมสุขภาพโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ให้ความสำคัญกับสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน คุณครู เจ้าหน้าที่ และพนักงานของโรงเรียน พบแพทย์ เพื่อรับทราบการวินิจฉัย และคำแนะนำการปฎิบัติตนอย่างไรให้มีสุขภาพที่ดี จากรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 โดยได้รับคำแนะนำจาก นายแพทย์พรกิจ กิจจารุวัฒนากุล และนายแพทย์สมิทธิ์ โรซาร์พิทักษ์ ณ อาคารนักบุญยอห์นที่ 23

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Rate this item
(0 votes)