TabTopbar

8/11/62 มิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลายและระลึกถึงผู้ล่วงลับ (ประถม)

08 พ.ย. 2562
182 times

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมพิธีมิสซาสมโภชนักบุญทั้งหลายและระลึกถึงผู้ล่วงลับผู้มีพระคุณต่อสถาบันยอแซฟ แบ่งเป็น 2 รอบ รอบที่ 1 เวลา 8.00 น. คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธาน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ทุกแผนกร่วมพิธี ณ หอประชุม อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2

01

02

03

04

05

06

07

08

10

11

12

13

14

15

Rate this item
(0 votes)