TabTopbar

21-24/12/62 เที่ยวพักผ่อนประจำปี ทริป “น่าน“

10 ม.ค. 2563
148 times

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562 เที่ยวพักผ่อนประจำปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นสวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดให้กับคณะครูที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี ได้ไปเที่ยวพักผ่อน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทริป “น่าน“ ณ จังหวัดน่าน

photo 12

photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

photo 5

photo 6

photo 7

photo 9

photo 10

photo 11

photo 13

photo 14

photo 15

photo 8

Rate this item
(0 votes)