TabTopbar

21-24/12/62 เที่ยวพักผ่อนประจำปี ทริป ทริป “เกาะกูด“

10 ม.ค. 2563
145 times

วันที่ 21 - 24 ธันวาคม 2562 เที่ยวพักผ่อนประจำปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นสวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดให้กับคณะครูที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี ได้ไปเที่ยวพักผ่อน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทริป “เกาะกูด“ ณ จังหวัดตราด

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14

13

 

Rate this item
(0 votes)