TabTopbar

21-25/12/62 เที่ยวพักผ่อนประจำปี ทริป “ไต้หวัน”

10 ม.ค. 2563
150 times

วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2562 เที่ยวพักผ่อนประจำปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นสวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดให้กับคณะครูที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี ได้ไปเที่ยวพักผ่อน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทริป “ไต้หวัน 1“ ณ ประเทศไต้หวันphoto 1

photo 2

photo 3

photo 4

photo 5

photo 6

photo 7

photo 8

photo 9

photo 10

photo 11

photo 12

photo 13

photo 14

photo 15

Rate this item
(0 votes)