TabTopbar

22-25/12/62 เที่ยวพักผ่อนประจำปี ทริป “เวียดนาม”

10 ม.ค. 2563
173 times

วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2562 เที่ยวพักผ่อนประจำปี โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เป็นสวัสดิการที่ทางโรงเรียนจัดให้กับคณะครูที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมาทั้งปี ได้ไปเที่ยวพักผ่อน ร่วมกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน และสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ ทริป “เวียดนาม บานาฮิลล์ เว้ ฮอยอัน ดานัง“ ณ ประเทศเวียดนาม

photo 14

photo 1

photo 2

photo 15

photo 16

photo 17

photo 18

photo 19

photo 20

photo 21

photo 22

photo 25

photo 24

photo 23

 

Rate this item
(0 votes)