TabTopbar

10/1/63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

14 ม.ค. 2563
217 times

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้กับเด็กๆ เยาวชนไทย เพื่อเป็นข้อคิดคติเตือนใจ กับอนาคตของชาติ นั่นก็คือ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” จากนั้นชมการแสงชุด Kill This Love โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน JS ครูผู้ฝึกสอน มิสสายสุนีย์ กอสนาน และการขับร้องเพลงสากล โดยเด็กชายภัทรธร ศรีชัย ชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1/3 (น้องใต้ฝุ่น) ในบทเพลง Some One You Love ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาค ตะวันออก ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 การขับร้องเพลงสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เอกพงษ์ เฑียมเทวัญญ์หลังจากนั้น ผู้บริหาร ผู้ปกครองเครือข่าย ส่งความสุขโดยการจับสลากมอบของขวัญให้กับนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

Rate this item
(1 Vote)