TabTopbar

7/2/63 การสาธิตล้างมือที่ถูกวิธีให้กับนักเรียน

13 ก.พ. 2563
88 times

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับงานพยาบาลของโรงเรียน ได้เชิญ นางสาวนวกชมณ เจริญพร พยาบาลป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ และทีมการตลาด จากโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมทั้งวิธีการป้องกันโรคติดต่อชนิดต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนรักษาสุขภาพ สวมหน้ากากอนามัย รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ใช้ช้อนกลางรับประทานอาหาร และล้างมือทุกครั้งก่อนรับประทานอาหาร หรือหยิบจับสิ่งของที่คาดว่าจะมีเชื้อโรค นอกจากนี้มีการสาธิตวิธีล้างมือที่ถูกต้องให้กับนักเรียน ณ ลานอเนกประสงค์อาคารฟรังซิสเซเวียร์photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

 

photo 14

photo 13

photo 12

photo 11

photo 10

photo 9

photo 8

photo 7

photo 6

photo 5

Rate this item
(0 votes)