TabTopbar

7/2/63 (จิตอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญโรงเรียนเทศบาล 2

13 ก.พ. 2563
114 times

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 18.00 – 21.30 น. มิสสายสุนีย์ กอสนาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ นำคณะครูจากโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ (จิตอาสา) ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญในกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ จำนวน 226 คน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 วัดอ้อมใหญ่ (นครราษฎร์วิทยาคาร)

photo 1

photo 2

photo 3

photo 4

photo 5

photo 6

photo 7

photo 8

photo 9

photo 10

photo 13

Rate this item
(1 Vote)