TabTopbar

11/3/63 มอบนโยบายการจัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารและบุคคลากร นครปฐม

19 มี.ค. 2563
16 times

วันพุธที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2563 คุณพ่อสุชาติ อุดมสิทธิพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ เข้าร่วมรับฟังการมอบนโยบายในการจัดการศึกษา จาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดนครปฐม ในการนี้ทางโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ ได้นำเสนอนิทรรศการผลงานของทางโรงเรียน ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม #โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ สามพราน

 IMG 9737

IMG 9738

IMG 9749

IMG 9755

IMG 9756

IMG 9760

IMG 9761

Rate this item
(0 votes)