TabTopbar

23/1/66 มอบของที่ระลึกให้แก่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3

25 ม.ค. 2566
18 times

? วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณพ่อวิทยา ลัดลอย ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / อธิการสามเณราลัยนักบุญยอแซฟ คุณพ่อดิษพล รุ่งโรจน์วรวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียน แผนกชาย ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักเรียน และคุณครูประจำชั้น "ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6" เข้ามอบของที่ระลึกให้แก่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ และเข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 พร้อมทั้งนำน้ำดื่ม เครื่องดื่มเกลือแร่ ขนมโดนัท และขนมกรุบกรอบ มาแจกจ่ายให้กับทุกคน กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา 2565 ? ณ ศูนย์ฝึกเขาชนไก่ ตำบลลาดหญ้าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ห้วงการฝึกผลัดที่ 10 ระหว่างวันที่ 21-25 มกราคม 2565

23 1 66 1

23 1 66 2

23 1 66 3

23 1 66 4

Rate this item
(0 votes)