TabTopbar

23 มี.ค. 2561
343 times

นักเรียนรับรางวัลเหรียญทองแดง

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ประจำปรีการศึกษา 2560

จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับรางวัล

macth

46103326 0 20140617 020241

 

Rate this item
(3 votes)