TabTopbar

20 ม.ค. 2563
284 times

World  Mathemetic  Competiton 2019

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธันยภรณ์ ชัยกุลประเสริฐ และเด็กหญิงธันยภัทร ชัยกุลประเสริฐ ระดับชั้น G.6/6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง และรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน World Mathemetic Competiton 2019 ระดับประเทศไทย และระดับนานาชาติ ที่ประเทศพม่า

Rate this item
(0 votes)