TabTopbar

เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน(กลุ่มแรก) วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.

04 ต.ค. 2564
750 times
เตรียมความพร้อมฉีดวัคซีน(กลุ่มแรก) วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 12.30 น.
?คุณครูจะไปรอเด็กๆ ที่โรงพยาบาลนะคะ
?ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าฉีดวัคซีนรอบแรกนี้ทุกคน แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียน สวมรองเท้าผ้าใบสีขาว ทั้งนี้เนื่องจากมีบุคคลทั่วไปเข้ารับการฉีดวัคซีนในช่วงเวลาเดียวกัน ทางโรงเรียนจะได้ดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี
?ขอให้ทุกคนเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
Pfizer1
Pfizer2
Pfizer3
Pfizer4
Pfizer5
Pfizer6
Pfizer7
Pfizer8
Pfizer9
Pfizer10
Pfizer11
Pfizer12
Rate this item
(0 votes)