TabTopbar

ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา แผนกชาย พรุ่งนี้ 27 พ.ย. 64 เรามีนัดรับเอกสาร/รับนมโรงเรียน/รับเงินอุดหนุน

26 พ.ย. 2564
129 times
ผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา แผนกชาย
?พรุ่งนี้ 27 พ.ย. 64 เรามีนัดรับเอกสาร/รับนมโรงเรียน/รับเงินอุดหนุน รบกวนเตรียม
? ปากกาน้ำเงินมาด้วยครับ จุดรับเอกสาร(จัดตามห้องเรียน)
สวมแมส รักษามาตรการฯ
? ➡️ เข้าทางประตู 3 ➡️ เข้าลานจอดรถ ➡️ จุดคัดกรองที่โรงอาหารฟรังซิส ➡️ รับเอกสารที่โรงอาหารฟรังซิส
 
27 11 64 1
 
27 11 64 2
 
27 11 64 3
 
27 11 64 4
 
27 11 64 5
 
27 11 64 6
 
27 11 64 7
Rate this item
(0 votes)